Producten

Site Search

Een geavanceerde zoekmachine “as a service” die met één regel javascript heel eenvoudig in je website kan worden geïntegreerd.

Data Search

Tools en API’s die helpen datasets te vergaren, te indexeren en te gebruiken in je eigen SOLR of een andere applicatie.

Entity Search

Geautomatiseerde herkenning van plaatsen, namen, gebeurtenissen en nog veel meer entiteiten in iedere tekst.

Maatwerk

Naast de standaardproducten werken we ook op maat. We kunnen ondersteuning bieden bij implementatie en bij troubleshooting. Bij iedere stap van indexering tot zoekwerking in een Nutch en / of SOLR gebaseerd cluster.

Advies

Naast hands-on assistentie levert Openindex ook advies. Bijvoorbeeld een analyse van een reeds geïmplementeerde setup en advies over optimale inzet en gebruik van SOLR en Nutch.

Documentatie

Uitgebreide documentatie en handleidingen zijn te vinden bij:

Documentatie